Имате ли проблеми в работата?

Ако не сте датчанин, но работите в Дания и имате проблеми на работното си място, можете да получите помощ от Migrantcenter Hovedstaden. Ние сме група доброволци и сме добре запознати с датската система, профсъюзите ни, условията на заплащане, правилата за заетост, права и задължения.
  • Съветите са безплатни
  • Можете да бъдете анонимни
  • Имаме преводачи, ако не говорите датски

контакт

отворен

  • във вторник и четвъртък 16.00 – 18.00
Illu_med_hænder

Ønsker du at blive frivillig?

Så kontakt centeret på
+45 22 41 44 51
Læs mere

MigrantCenter Hovedstaden

Мигрантския център в столицата е център за услуги, който осигурява помощ на мигранти, които се сблъскват с проблеми на работното си място в Дания. Центърът се състои от доброволци с големи познания в датския пазар на труда. Ние сме създадени от профсъюзното движение в столицата, но не е необходимо да сте член на синдикат за да получавате помощ от центъра.

Центъра е отворен и безплатен за всички служители. Консултациите са безплатни и могат да се предоставят преводачи, когато е необходимо и възможно.

Миграционният център предоставя чрез консултации по-добри възможности за интеграция в обществото, при равни условия със съществуващата работна сила.

Доброволците в центъра не могат да разрешават конфликтите на работните места, но могат да осъществят връзка с необходимите професионални организации или други такива, които могат да осигурят помощ в тази област в която е проблемът. Профсъюзите и останалите организации могат да насочат хората към Миграционният център.

Доброволците имат обикновено опит в профсъюзно движение или са учащи, например следват право или за социални работници. Можете да се свържете с центъра на телефон 22 41 44 51, ако желаете да станете доброволец.

Мигрантите могат да получат следната помощ в центъра:

  • Въпроси относно споразумения за пазара на труда, заплата, почивка, пенсия, правилата за заетост и други.
  • Осъществяване на връзка със съответния профсъюз, ако се наложи да се води професионален казус.
  • Връзка с публичните власти или други организации за помощ.
  • Въпроси относно правата като мигрант в Дания.